สมาชิกล็อกอิน
Username :
Password :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน!!

วีดีโอ ที่น่าสนใจ

Tour X at NAMM 2009
62 useronlineALLEN&HEATH ZED-420 4 Buss 16 Mono 2 Dual Stereo 6 Aux

ALLEN&HEATH ZED-420 4 Buss 16 Mono 2 Dual Stereo 6 Aux

ยี่ห้อ
ALLEN & HEATH
รุ่น
ZED-420
หมวดสินค้า
มิกเซอร์
ประเภท
มิกเซอร์ ระบบอนาล๊อค...
ราคาขาย
65,840.00 บาท/เครื่อง
ราคาสมาชิก
02-4341693 ถึง 4
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ZED-420  4 Buss 16 Mono 2 Dual Stereo 6 Aux with USB & Sonar Software

The ZED-420 has a fantastic pedigree which comes from nearly 40 years of making mixing desks for the professional sound community. The audio circuitry is based on years of continual development and refinement and the performance of all the elements within the mixer is has been perfected to ensure the very best sound quality possible. 

This is a mixer for anyone, from entry-level to professionals, who appreciates fantastic sound, rugged build quality and imaginative feature sets. It'll be equally happy running your gig on stage, recording live or mixing down in your studio at home. 

We've teamed up with major software supplier, Cakewalk, to bundle its SONAR LEmusic creation and audio production software with ZED, giving you a fantastic, high spec digital audio workstation.

 

Features

Inputs
One of the great things about the ZED series is the number and variety of things you can plug in. In addition to the sixteen mono channels there are two dual stereo channels, each with a main stereo input on jack sockets and with additional inputs on phono sockets. the USB return can be selected to one of the additional inputs so that it feeds either the main LR bus or the stereo channel. 
 
DuoPreTM 
Based on the proven pre-amps from the hugely successful PA series, the ZED series has new DuoPreTM pre-amps, which use a two stage design, with carefully controlled amounts of gain in each stage. When amplifying the signal from the XLR input, the gain range is huge - 69dB of range to be exact - and is very evenly distributed around the gain control, meaning better control of signal level. Most of the gain comes from the first stage, so unwanted noise is kept to a minimum. Line level signals are simply plugged into the second stage of the pre-amp by using the line input jack socket, which has the great advantage of less noise when using the line input. 
 
EQ section 
ZED-420 features a responsive 4-band EQ taken from the acclaimed GL2400 mixer. 
The design utilises MusiQ - optimised slope (or Q factor) for equalising individual instruments. 

Auxiliary sends
6 aux sends are provided, of which 1&2 are prefade for foldback monitoring, and 3 & 4 are switched pre or post-fade for effects sends. and 5&6 are post-fade. Auxes 1&2 can be sent to the USB bus for recording pre-fade signals independently to the main mix. Auxes 5&6 can also be sent to the USB bus for use as effects sends. 

USB audio flexibility
Getting audio to and from a computer easily is now a common requirement for live sound and music production. The way we have implemented this on ZED is super-flexible and super-easy! No longer do you need to fiddle around the back of your PC to get to the soundcard inputs, only to find that the levels are all wrong and noisy. Just plug in a USB lead to your ZED, select the USB routing on the mixer and the device on your computer and that's it! Quality audio to and from your PC or Mac. Three switches provide different send/return configurations for recording, playback and utilising external FX.

Build 
The ZED-420 has been designed using individual vertically mounted circuit boards with each rotary control fixed with a metal nut to the front panel - making a much more robust product that will resist damage and give years of reliable use. ZED also has professional 100mm faders for ultimate control over your levels.

SONAR LE - provided Free!
We have teamed up with Cakewalk to bundle SONAR LE with this ZED mixer. The two team up together in many ways - for example straightforward recording of a stereo mix, recording tracks individually to build up a song, or for inserting a SONAR LE effects plug-in.